instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
O zakładziebelkaKierownik
dr hab. inż. Grzegorz ŚLASKI, 
tel. (0-61) 665 2222Działalność naukowo-badawcza:

 • Badania ruchowe i stanowiskowe pojazdów samochodowych oraz maszyn z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury:
  • m.in. pomiary prędkości i intensywności rozpędzania samochodu, badania kierowalności, charakterystyk trakcyjnych i procesu hamowania, także układów z ABS
  • badania samochodów na hamowni podwoziowej
  • badania dynamiczne wielkości mechanicznych w maszynach roboczych i urządzeniach dźwigowych, w tym cyfrowa obróbka wyników
 • Symulacje komputerowe w zakresie badania i konstrukcji pojazdów samochodowych i maszyn roboczych:
  • symulacje numeryczne w zakresie pełnego obszaru dynamiki pojazdów samochodowych z wykorzystaniem programów Matlab/Simulink oraz ADAMS
  • symulacje numeryczne w zakresie aerodynamiki pojazdów samochodowych zarówno w zakresie pełnych trójwymiarowych studiów aerodynamiki, jak i szybkich, uproszczonych testów porównawczych
  • obliczenia wytrzymałościowe maszyn roboczych, pojazdów samochodowych i urządzeń dźwigowych, wykonywane z użyciem profesjonalnych systemów NASTRAN, COSMOS
 • Modelowanie i prototypowanie układów sterowania w pojazdach samochodowych:
  • projektowanie i badania układów sterowania zawieszeń półaktywnych
  • badania układów sterowania automatycznymi i zautomatyzowanymi skrzyniami biegów
  • badania sterowników w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym, tzw. symulacji „hardware-in-the-loop”
 • Projektowanie stanowisk badawczych do badania podzespołów samochodów:
  • prace obliczeniowe
  • badania symulacyjne
  • projekt wykonawczy i nadzór nad wykonaniem
 • Optymalizacja eksploatacji pojazdów samochodowych:
  • modelowanie procesów zachodzących podczas eksploatacji i ich wpływu na stan techniczny
  • opracowanie metodyk badawczych rzeczywistych obiektów dla potrzeb oceny procesów eksploatacji oraz dla diagnostyki
  • badania stanu fizycznego elementów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych metodami nieniszczącymi
 • Badania warstwy wierzchniej:
  • badania wpływu stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn na ich trwałość - części silników oraz łożyska toczne
  • badania modyfikacji właściwości fizycznych i użytkowych warstw wierzchnich materiałów stosowanych w budowie maszyn i pojazdów samochodowych
  • opracowywanie nowoczesnych technologii kształtowania warstwy wierzchniej części pojazdów samochodowych
  • kombinowane obróbki powierzchniowe - obróbka cieplna i cieplno-chemiczna elementów samochodów i maszyn
  • implantacja pierwiastków i modyfikacja warstw wierzchnich stopów żelaza z wykorzystaniem wiązki laserowej - stopowanie i hartowanie laserowe
  • zastosowanie metod uczenia maszynowego w problematyce powierzchniowej trwałości zmęczeniowej
  • rozwijanie metod badawczych opartych na spektroskopii elektronów Augera i szumach Barkhausena

 

© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej