instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Aktualnościbelka
XVI Seminarium Projektowanie Mechatroniczne
01.09.2012 | Sobota

oprac. Zbigniew Olszewski

fot. Maciej Berdychowski 

Postępujący w ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwój technik komputerowych, układów sterowania, czujników i napędów spowodował powstanie nowego rodzaju inżyniera – inżyniera mechatronika. Dostrzegając zmiany zachodzące w technice, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania rynku pracy oraz wychodząc na przeciw zainteresowaniom studentów Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn - już od ponad dekady - kształci inżynierów mechatroników, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie w różnych dziedzinach przemysłu. Jedynym z kluczowych elementów procesu dydaktycznego jest coroczne Seminarium Projektowanie Mechatroniczne, które odbyło się 11 maja 2012 w Sali konferencyjnej Polsko-Niemieckiego Centrum Akademickiego. Takie wydarzenia dają cenną okazję do spotkań młodych adeptów sztuki inżynierskiej z przedstawicielami środowiska akademickiego.

 

W gronie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego w osobach dziekanów dr. hab. inż. Marka Idziora – dziekana wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, prof. dr. hab. inż. Jana Żurka – dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, dr. hab. inż. Wojciecha Serdeckiego – prodziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, dr. hab. inż. Stanisława Woelke – prodziekana Wydziału Architektury, dr. inż. Grzegorza Domka – prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Na tegoroczne seminarium przybyli również pracownicy instytutów branżowych – Instytutu Ekspertyz Sądowych, Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor, oraz Państwowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Wśród przybyłych gości nie mogło również zabraknąć przedstawicieli przemysłu – mgr. inż. Tadeusza Kazimieruka i mgr. inż. Jarosława Kramera z Zakładów Mechanicznych „Kazimieruk”, oraz inż. Ryszarda Kędzi z firmy „Mechatronika”. Wszystkich zaproszonych gości powitali prof. dr. hab inż. Marian Dudziak oraz prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Sesję pierwszą rozpoczął referat wygłoszony przez mgr. inż. Szymona Mileckiego z Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR, zatytułowany „Mechatroniczne urządzenia wychylne w pojazdach szynowych”. Następnie swoje referaty wygłosili zaproszeni goście z Politechniki Warszawskiej. Inżynierowie Wojciech Kredo, Łukasz Rzeszotek i Jan Semeniuk przedstawili referat zrealizowany w ramach projektu prof. Danuty Jasińskiej-Choromańskiej zatytułowany „System pionizacji i wspomagania ruchu, jako system mechatroniczny”. Drugi referat pt. „Rezystancyjne czujniki nacisku na bazie nanorurek węglowych” zaprezentowali członkowie koła naukowego Politechniki Warszawskiej – mgr inż. Daniel Janczak, M. Jakubowska, M. Słoma i A. Młożniak. Sesję pierwszą zakończył referat przedstawicieli firmy Hottinger Baldwin – panów mgr. inż. Macieja Zajączkowskiego i mgr. inż. Wojciecha Koniecznego zatytułowany „Pomiary wybranych wielkości mechanicznych metodami elektrycznymi”.

Po przerwie, w ramach drugie sesji, swoje referaty wygłosili prof. dr. hab. inż. Andrzej Milecki prezentujący referat „Rozwój Mechatroniki na przykładzie pralek”, a także doktorant w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn – Andrzej Gajda „Koncepcja sterowania wysięgnikiem hydraulicznym z wykorzystaniem dżojstiku sześcioosiowego”.

Podczas sesji trzeciej wygłoszone zostały referaty studentów i absolwentów, będące prezentacją realizowanych w katedrze prac przejściowych i dyplomowych. Swoje prace zaprezentowali:

  • inż. Maciej Juska „Koncepcja systemu wizyjnego wykrywania otwartych kartonów z mlekiem zagęszczonym”
  • Bartłomiej Oleszczyk „Wycinak do kiszonek pryzmowych dla rolnictwa”
  • Artur Podolski „ Konstrukcja drukarki 3D. Wykorzystanie wydruku 3D z tworzyw sztucznych do szybkiego prototypowania”
  • inż. Tomasz Łysek „stanowisko laboratoryjne do rejestracji charakterystyk nieliniowych elementów elektronicznych”
  • inż. Jan Górecki „Automatyzacja zindywidualizowanej konfekcji wyrobów farmaceutycznych"
  • inż. Maciej Lisek „Udoskonalenie konstrukcji mechanicznej przekładni falowej”

Opinie wyrażane przez uczestników, oraz wysoki poziom prezentowanych referatów pozwala żywić nadzieję na podtrzymanie w kolejnych latach tradycji organizowania Seminarium, które stanowi ważny i wartościowy sposób na poszerzenie oferty dydaktycznej uczelni oraz dalsze zacieśnienie więzi łączących ją z przedsiębiorstwami przemysłowymi.

 

© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej