Strona główna
Samochody i ciągnikibelka

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy profil dyplomowania SAMOCHODY i CIĄGNIKI, przeznaczony dla tych, którzy chcą poznać budowę, funkcjonowanie, podstawy konstrukcji, eksploatacji i napraw samochodów osobowych, autobusów i samochodów ciężarowych.

     Serdecznie zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się z szerszym opisem umieszczonym poniżej, który stara się odpowiedzieć na kilka najistotniejszych pytań:


     Krótko odpowiadając można powiedzieć dlatego, że uczymy wiedzy dotyczącej ogromnego obszaru możliwości - w różnych dziedzinach (o czym szerzej piszemy odpowiadając, na pytanie gdzie szukać pracy), a jest to związane z codzienną obecnością w naszym codziennym życiu pojazdów samochodowych, wymagających projektowania, produkcji, właściwej eksploatacji, kontroli i napraw.
     Samochód będący w istocie zaawansowaną maszyną, zrewolucjonizował ludzkie życie w XX wieku - szczególnie pojęcie odległości. Pozwolił ludziom znacząco zwiększyć ich mobilność. W drugiej połowie XX wieku stał się w wielu krajach przedmiotem codziennego użytku pozostając jednocześnie jednym z niewielu takich przedmiotów o dużej wartości poza użytkowej (emocjonalnej …). Jest też jednym z droższych tego typu przedmiotów, a mimo to obecny jest w codziennym życiu coraz większej liczby osób.
     W okresie kilkunastu ostatnich lat również w Polsce samochód stał się bardziej dostępny. Wynika to z faktu, iż ilość samochodów w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrosła i w chwili obecnej wynosi ponad 23 mln. Każdego roku przybywa około miliona samochodów z czego znacząca większość to samochody używane. Każdy z tych pojazdów wymaga obsługi, napraw, ubezpieczeń. To stwarza ogromne zapotrzebowanie na usługi motoryzacyjne, jak i wytwory przemysłu motoryzacyjnego. Przeciętna trwałość współcześnie projektowanego samochodu osobowego oscyluje wokół 10-15 lat i 200 - 300 tys. km przebiegu. To wymusza ciągłą wymianę pojazdów na nowsze, czemu sprzyja także wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, osiągów i ekonomii. W efekcie konstrukcja nowych pojazdów jest coraz bardziej skomplikowana, wymagając coraz większego poziomu przygotowania pracowników zarówno w działach konstrukcyjnych jak i później w eksploatacji.
     Produkcja motoryzacyjna jest znaczącą branżą gospodarki polskiej. W zakresie produkcji samochodów osobowych Polska jest producentem około 0,8 mln samochodów rocznie (18 miejsce na świecie). Szybki rozwój produkcji autobusów, związany z inwestycjami zagranicznymi na, który wpływ miały takie czynniki jak wykształcona kadra i niskie koszty produkcji spowodowały, że Polska stała się niekwestionowanym europejskim centrum budowy autobusów. Np. w roku 2007 w Europie wyprodukowano 24 tys. autobusów z czego co 7 wyjechał z polskiej fabryki. Producenci autobusów to rodzime firmy Solaris Bus&Coach, Autosan, Solbus, a także producenci zagraniczni MAN, Volvo, Scania.
     Polska jest wiodącym producentem części zamiennych w Europie Środkowej i Wschodniej . Na terenie Polski znajdują się fabryki takich firm jak: Bremo, Delphi, Magna, TRW, NGK, Valeo oraz wiele innych, które są przedstawicielami najwyższej jakości i dostarczają części do największych firm produkujących pojazdy. Oprócz tego jest wiele mniejszych firm. Niezależni producenci części motoryzacyjnych w Polsce zatrudniają ponad 100 tys. osób, a wielu z nich rozwija i tworzy nowe produkty tworząc miejsca pracy dla inżynierów.
     Branża motoryzacyjna w Polsce to także ogromny rynek handlowy. W Polsce istnieje około 600 punktów hurtowej sprzedaży części. Dystrybutorzy tworzą ponad 10.500 miejsc pracy i generują przychody na poziomie około 9,6 mld zł (dane za rok 2009).
     No i ogromny rynek usług w postaci różnych warsztatów motoryzacyjnych zatrudniających ponad 85 tys. pracowników. Ciągle jednak wg statystyk wygląda to tak, że W Polsce na 1 warsztat niezależny przypada średnio 908 pojazdów, podczas gdy na warsztat autoryzowany, np. Volkswagena, blisko 19.000 aut tej marki. Można spodziewać się więc wzrostu ilości warsztatów i wzrostu wymagań wobec kwalifikacji ich pracowników.
    Pojawiają się także ośrodki badawczo rozwojowe światowych koncernów - takie chociażby jak TRW w Częstochowie czy Delphi pod Krakowem. Istnieją też mniejsze firmy pracujące na rzecz przemysłu motoryzacyjnego w ramach działalności konstrukcyjnej i badawczo-rozwojowej. 

^ powrót do początku

 Gdzie absolwent profilu dyplomowania SAMOCHODY i CIĄGNIKI może szukać pracy?

     Wykształcenie absolwenta profilu dyplomowania jest wszechstronnym wykształceniem inżyniera mechanika ze szczególnym przygotowaniem w zakresie konstrukcji i eksploatacji pojazdów samochodowych. Stąd miejscem zatrudnienia mogą być firmy z szeroko pojętej branży mechanicznej z preferencją na firmy z branży motoryzacyjnej.

Branża ta jest bardzo szeroka i można w niej wskazać takie obszary jak:

 • konstrukcja pojazdów, podzespołów
  • działy konstrukcyjne producentów:
   • samochodów osobowych,
   • autobusów,
   • samochodów ciężarowych,
   • naczep i przyczep,
   • zabudów specjalnych,
   • podzespołów i komponentów (silniki, skrzynie biegów, amortyzatory, opony, systemy bezpieczeństwa, wyposażenie wnętrza i inne)
 • eksploatacja i utrzymanie pojazdów
  • firmy transportowe, floty pojazdów,
 • naprawy pojazdów:
  • autoryzowane stacje obsługi,
  • warsztaty niezależne
  • zakłady specjalistyczne:
   • regeneracja podzespołów, np. turbosprężarki, przekładnie kierownicze, itp.
   • specjalizacja np. w pojazdach zabytkowych, automatycznych skrzyniach biegów, itp.
 • handel pojazdami, podzespołami, częściami, akcesoriami, materiałami eksploatacyjnymi
  • salony samochodowe,
  • komisy,
  • hurtownie,
  • sklepy specjalistyczne
 • branże obsługujące rynek motoryzacyjny, warsztatowe, finansowe
  • rynek narzędzi i urządzeń warsztatowych,
  • rynek ubezpieczeń,
  • rynek usług finansowych,
 • administracja w zakresie motoryzacji,
  • okresowa kontrola stanu technicznego - stacje diagnostyczne (patrz: kursy organizowane przez ZPSiTD),
  • inspekcja transportu drogowego
  • wydziały komunikacji,
 • doradztwo i rzeczoznawstwo
^ powrót do początku

Czego student uczy się w ramach przedmiotów specjalnościowych?

Przedmioty jakich nauczamy studentów w ramach profilu dyplomowania można pogrupować na I stopniu (studia inżynierskie) wg kilku grup zagadnień:

 •  wiedza o budowie i podstawach funkcjonowania pojazdów (więcej >>>):
  • budowa pojazdów, silniki spalinowe, elektrotechnika i elektronika w motoryzacji, napędy hybrydowe, teoria ruchu, napędy hydrauliczne i pneumatyczne,
 • podstawy konstruowania pojazdów z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod komputerowych (więcej >>>):
  • projektowanie podzespołów samochodów, podstawy komputerowego wspomagania projektowania samochodów komputerowe wspomaganie projektowania, materiały niemetalowe,
 • wiedza o eksploatacji pojazdów samochodowych (więcej >>>):
  • eksploatacja pojazdów, obsługiwanie pojazdów, materiały eksploatacyjne, tribologia,
 • wiedza dotycząca organizacji i technologii napraw pojazdów samochodowych (więcej >>>):
  • o technologia napraw i regeneracji, diagnostyka samochodów,
 • wiedza dotycząca zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i zarządzania (więcej >>>):
  • o podstawy ekonomii i zarządzania.

Szczegółowe informacje o podziale poszczególnych przedmiotów na semestry można uzyskać
w wykazie przedmiotów w ramach ECTS:


Na stopniu II (studia magisterskie) rozszerzamy wiedzę studentów o dodatkowe zagadnienia które można pogrupować następująco:

 • metody badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów samochodowych (więcej >>>):
  • o symulacyjne badania ruchu pojazdów, badania i diagnostyka
 • nowoczesne elektroniczne systemy sterowania stosowane we współczesnych pojazdach zarówno z zakresu bezpieczeństwa aktywnego, biernego jak i komfortu (więcej >>>):
  • o systemy bezpieczeństwa i komfortu, systemy sterowania w pojazdach samochodowych,
 • rozszerzona wiedza dotycząca eksploatacji pojazdów samochodowych (więcej >>>):
  • o modelowanie i symulacja procesów eksploatacyjnych, niezawodność pojazdów
 • rozszerzona wiedza dotycząca metod konstruowania i wytwarzania pojazdów (więcej >>>):
  • o projektowanie i wytwarzanie pojazdów, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne i kompozyty,
 • rozszerzona wiedza dotycząca zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i zarządzania (więcej >>>):
  • zarządzanie i logistyka w eksploatacji.

 

Szczegółowe informacje o podziale poszczególnych przedmiotów na semestry można uzyskać
w wykazie przedmiotów w ramach ECTS:

^ powrót do początku

 Czym różni się zakres nauczania na I i II stopniu profilu dyplomowania?

     Podział profilu dyplomowania na dwa stopnie studiów wynika z ogólnego podziału na dwa stopnie kształcenia.
    Pierwszy stopień studiów  ukierunkowany jest na podstawowe wykształcenie inżynierskie, pozwalające poznać podstawy zagadnień dotyczących budowy, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych. Dzięki przedmiotom ogólnym nauczanym w ramach całego wydziału absolwenci uzyskują wykształcenie o ogólnej wiedzy mechanicznej z ukierunkowaniem na specjalizacje w obrębie pojazdów samochodowych. Niemniej zdobyta wiedza ogólna pozwala im być wszechstronnie przygotowanym inżynierem mechanikiem w specjalności budowa i eksploatacja maszyn.
     Stopień drugi jest uzupełnieniem wiedzy inżynierskiej. Bazuje na niej i pozwala rozszerzyć wiedzę o zagadnienia, które bazują na wcześniej zdobytej wiedzy w ramach studiów inżynierskich. Większy nacisk położony jest na nowoczesne zagadnienia związane z wykorzystaniem metod komputerowych, symulacji, układów sterowania. Uzupełniana jest wiedza o układach pojazdów opartych o tę dodatkową wiedzę.
    Dlatego najbardziej preferowane jest potraktowanie obu stopni jako integralnego programu kształcenia i kontynuacja studiów w ramach jednego profilu dyplomowania. Pozwala to skorzystać z komplementarności obu stopni kształcenia. 

^ powrót do początku

Czego student uczy się w ramach przedmiotów ogólnych studiując na tym profilu dyplomowania?

     W ramach przedmiotów ogólnych student profilu dyplomowania SiC, podobnie jak i innych prowadzonych na kierunku Mechanika i budowa maszyn, poznaje zagadnienia pozwalające mu uzyskać szeroką wiedzę ogólną niezbędną inżynierowi. Wśród najistotniejszych zagadnień nauczanych na I stopniu studiów (inżynierskim) są:

 • wiedza pozwalająca zrozumieć obciążenia i  podstawy konstruowania maszyn:
  • maszynoznawstwo, mechanika, rysunek techniczny, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn
 • wiedza na temat materiałów i technologii budowy maszyn
  • metaloznawstwo z obróbką cieplną, obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, spajanie materiałów
 • wiedza o procesach zachodzących lub wykorzystywanych w maszynach
  • mechanika płynów, termodynamika, materiały eksploatacyjne,
 • wiedza o nowoczesnych narzędziach inżynierskich
  • technologia informacyjna, wprowadzenie do informatyki, formy prezentacji, grafika komputerowa,

 Na II stopniu studiów (magisterskim) wśród najważniejszych zagadnień znajdują się następujące:

 • wiedza o modelowaniu i narzędziach komputerowych:
  • modelowanie układów mechanicznych, komputerowe wspomaganie projektowania, matematyka stosowana i metody matematyczne, języki programowania
 • wiedza o nowoczesnych materiałach i zagadnieniach technologii budowy maszyn:
  • tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne i kompozyty, inżynieria powierzchni,
 • wiedza z zakresu organizacji
  • inżynieria jakości
 • rozszerzona wiedza z zakresu wybranych przedmiotów realizowanych na I stopniu
  • mechanika płynów, termodynamika techniczna, wytrzymałość konstrukcji mechanicznych, mechanika analityczna

 Szczegółowe informacje można uzyskać w wykazie przedmiotów w ramach ECTS:

^ powrót do początku

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej