Strona główna
Aktualnościbelka
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia
19.09.2011 | Poniedziałek


Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia (zarówno dla kierunku Transport jak i Mechanika i Budowa Maszyn) odbędzie się w czwartek 22.09.2011 r. o godz. 11.00 w sali 219 lub 215. Na rozmowę prosimy dostarczyć komplet dokumentów zgodnie z poniższym wykazem (wzór opisu teczki do pobrania tutaj):

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny w systemie Ksantypa
 2. Dokument potwierdzający ukończony etap nauki:
  • oryginał świadectwa dojrzałości,
  • w przypadku kandydatów na studia I stopnia, legitymujących się dwustronicowym świadectwem tzw. starej matury, także świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • w przypadku studiów II stopnia - dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego
 3. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg lub tif lub bmp) i dwie w formie papierowej o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. Kserokopię dowodu osobistego kandydata,
 5. Wraz z kompletem dokumentów proszę dostarczyć dowód wpłaty na konto nr:    79 1090 1362 0000 0001 0343 7717 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, kwoty  21 zł (17 zł za elektroniczną legitymację studencką + 4 zł za indeks). Osoby, które kiedykolwiek miały wystawioną Elektroniczną Legitymację Studencką w Politechnice Poznańskiej, przed dokonaniem wpłaty, proszone są o kontakt z Dziekanatem (061 665 23 56) w celu ustalenia czy wpłata za legitymację (17 zł) jest konieczna.
 6. Ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.
   
  Jednocześnie prosimy o jak najszybsze dokonywanie wpłaty (dowód wpłaty najlepiej złożyć wraz z dokumentami) tytułem opłaty za pierwszy semestr studiów w wysokości 1.600 zł (dla kierunku Transport) i 1650 zł (dla kierunku Mechanika i budowa maszyn) również na konto: 79 1090 1362 0000 0001 0343 7717 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań – na osobnym druku wpłaty (nie razem z opłatą za indeks i legitymację).
do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej