Strona główna
Aktualnościbelka
Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
19.10.2010 | Wtorek
Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia niestacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu :

Mechanika i budowa maszyn (MB-ZS1)

Transport (T-ZS1)

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia niestacjonarne II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu:

Mechanika i budowa maszyn (MB-ZS2)

Transport (T-ZS2)

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia niestacjonarne I stopnia w KONINIE i ŻAGANIU:

Transport Konin

Transport Żagań

Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia niestacjonarne (I. i II. stopnia) jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 23.10.2010. Teczka z dokumentami powinna zawierać (wzór opisu teczki do pobrania tutaj):
 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny w systemie Ksantypa
 2. Dokument potwierdzający ukończony etap nauki:
  • oryginał świadectwa dojrzałości,
  • w przypadku kandydatów na studia I stopnia, legitymujących się dwustronicowym świadectwem tzw. starej matury, także świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • w przypadku studiów II stopnia - dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego
 3. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg lub tif lub bmp) i dwie w formie papierowej o wymiarach 37 x 52 mm,
 4. Dowód (oryginał) wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi), na konto indywidualne podane podczas rejestracji
 5. Fotokopię dowodu osobistego kandydata,
 6. Ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.
 7. Wraz z kompletem dokumentów proszę dostarczyć dowód wpłaty na konto: 79 1090 1362 0000 0001 0343 7717 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, kwoty  21 zł (17 zł za elektroniczną legitymację studencką + 4 zł za indeks). Osoby, które kiedykolwiek miały wystawioną Elektroniczną Legitymację Studencką w Politechnice Poznańskiej, przed dokonaniem wpłaty, proszone są o kontakt z Dziekanatem (061 665 23 56) w celu ustalenia czy wpłata za legitymację (17 zł) jest konieczna.
 8. Jednocześnie prosimy o jak najszybsze dokonywanie wpłat tytułem opłaty za pierwszy semestr studiów w wysokości 1.600 zł również na konto: 79 1090 1362 0000 0001 0343 7717 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań - na osobnym druku wpłaty (nie razem z opłatą za indeks i legitymację).
Dokumenty można składać
od poniedziałku do soboty
w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych
(pok. 223, tel. 61 665 2356).
do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej