Strona główna
Aktualnościbelka
Rekrutacja na studia niestacjonarne w ŻAGANIU
05.11.2010 | Piątek

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu informuje, że rejestracja elektroniczna na studia niestacjonarne I stopnia – kierunek Transport realizowane w Żaganiu będzie trwała do 24.11.2010 r.

Nowi kandydaci są proszeni o rejestrowanie się na stronie:

https://rekrutacja.put.poznan.pl/Ksantypa/,

uzupełnienie danych osobowych i o edukacji oraz wybranie jedynego dostępnego kierunku, tj. TRANSPORT (Żagań). Konieczne jest także wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na indywidualny numer konta wygenerowany przez system. Osoby, które zarejestrują się w ostatniej chwili i wniosą opłatę są obowiązane do przesłania formularza oświadczenia woli wraz z kopią dowodu wpłaty oraz obustronną kopią dowodu osobistego, aby wpłatę uznać im akonto.

Kandydat  składa następujący komplet dokumentów w wiązanej teczce w Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego spółka z o.o. w Żaganiu 68-100, ul. Jana Pawła II Nr 15 (pałacyk):

·         podanie

·         świadectwo dojrzałości, a kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, składają także świadectwo ukończenia szkoły średniej,

·         fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG) i 2 w wersji papierowej
o wymiarach 35x45 mm (szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/dokumenty/zdjecia-cyfrowe

·         kopię dowodu osobistego,

·         ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Żagań lub w godz. od 9.00 do 14.00 pod nr telefonu 68 477 10 83.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby (zakwalifikowane i nowo zarejestrowane) proszone są o wniesienie opłaty za I semestr studiów w wysokości 1600 zł na konto:

Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

79 1090 1362 0000 0001 0343 7717

Kopia wpłaty winna być dostarczona do Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w terminie do 24.11.2010

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej