Strona główna
Aktualnościbelka
Nabór na studia niestacjonarne I stopnia (Żagań)
09.07.2011 | Sobota

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej ogłasza nabór na realizowane w Żaganiu studia niestacjonarne I stopnia, na kierunku Transport, w specjalności Transport i logistyka

Rejestracja elektroniczna kandydatów rozpocznie się 11 lipca 2011 r. i będzie trwała do 14 września 2011 r. Na stronach internetowych Politechniki Poznańskiej (http://www. put. poznan.pl), zakładce REKRUTACJA, znajdują się informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym w szczególności przedstawiono zasady rekrutacji, harmonogram, wymagane opłaty itp.  (z tymi informacjami należy się dokładnie zapoznać i zgodnie z nimi postępować).
Po udostępnieniu kandydatom informacji o wynikach rekrutacji  (nastąpi to 19 września 2011) osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do złożenia, do dnia 22 września 2011 r., kompletu dokumentów (pod rygorem nieprzyjęcia na studia). Dokumenty będzie można składać w Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego spółka z o.o. w Żaganiu, ul. Jana Pawła II nr 15 lub w Poznaniu, w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych Wydziału MRiT Politechniki Poznańskiej, ul Piotrowo 3.
Rozpoczęcie kształcenia uwarunkowane jest liczbą zgłoszeń. Jeżeli w procesie rekrutacji zostanie przyjętych co najmniej 30 osób studia zostaną uruchomione, a zajęcia na I semestrze rozpoczną się z początkiem października 2011 r.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Wydziału MRiT, tel. 61 665 2356
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel.  61 665 2522
lub
Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego spółka z o.o. w Żaganiu
68-100, ul. Jana Pawła II nr 15, tel. 68 477 10 83 (w godz. 9.00 – 14.00)

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach Politechniki Poznańskiej oraz Urzędu Miasta Żagań.

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej