Strona główna
Aktualnościbelka
Pomoc Materialna 2011/2012
22.09.2011 | Czwartek

 

Pomoc materialna w roku akademickim 2011/2012
 
- Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków o pomoc materialną udostępniona zostanie w formie elektronicznej na stronie www.put.poznan.pl
w terminie do 30 września 2011 r.  oraz na stronie WMRiT www.fwmt.put.poznan.pl.
 
- Termin składania wniosków przez studentów o przyznanie pomocy materialnej do 10 października 2011 r.
do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej