Strona główna
Aktualnościbelka
Stypendium Naukowe im. Anny Pasek. Edycja V na rok akademicki 2012/2013
21.06.2012 | Czwartek

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek kierowane jest do młodych, polskich naukowców, którzy w swoim warsztacie naukowym wykorzystują narzędzia i techniki systemów informacji geograficznej (GIS) lub teledetekcji środowiska. Stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach, tak, by wyjazdy zagraniczne były dla nich możliwością rozwoju naukowego lub szansą interesującego wypoczynku, a nie przykrą koniecznością emigracji zarobkowej.

Stypendium w wysokości 45000 PLN (kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami), podzielona jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy - 20000 PLN, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego oraz stypendium personalne - 25000 PLN, pozostającego w gestii Stypendysty. Stypendium badawcze podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od jakiegokolwiek rozliczenia.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne. Osoba ubiegająca się o stypendium, musi spełniać łącznie wymienione poniżej warunki:

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski,
  • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski,
  • na dzień 16 listopada 2012 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego),
  • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
  • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne.

Więcej informacji: TUTAJ

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej