Strona główna
Aktualnościbelka
Przyjmowanie dokumentów - studia niestacjonarne
19.09.2012 | Środa

Uprzejmie informujemy, iż dokumenty konieczne do przyjęcia na studia niestacjonarne I. i II. stopnia można składać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (pok. 218, tel. 61 665 25 22) lub w Dziekanacie (pok. 223, tel. 61 665 23 56) od dnia 21.09 (piątek) w godz. 9.00 - 15.30 (również w sobotę 22.09). Terminy składania dokumentów upływają:

- dla kandydatów na studia niestacjonarne I. stopnia - 24.09 do godz. 13.00

- dla kandydatów na studia niestacjonarne II. stopnia - 26.09 do godz. 13.00

pod rygorem nieprzyjęcia na studia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny w systemie Ksantypa
 2. Dokument potwierdzający ukończony etap nauki:
  • kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez Komisję (w związku z tym prosimy o przyniesienie oryginału wraz z kompletem dokumentów),
  • w przypadku kandydatów na studia I stopnia, legitymujących się dwustronicowym świadectwem tzw. starej matury, także świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • w przypadku studiów II stopnia - dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego,
  • w przypadku przesyłania dokumentów pocztą kopia świadectwa dojrzałości musi być potwierdzona notarialnie.
 3. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg lub tif lub bmp) i dwie w formie papierowej o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. Kserookopię dowodu osobistego kandydata (kopię poświadcza Komisja, w związku z tym prosimy o przyniesienie oryginału do wglądu),
 5. Ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.
 6. Wraz z kompletem dokumentów proszę dostarczyć dowód wpłaty na konto nr: 79 1090 1362 0000 0001 0343 7717 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, kwoty  21 zł (17 zł za elektroniczną legitymację studencką + 4 zł za indeks). Osoby, które kiedykolwiek miały wystawioną Elektroniczną Legitymację Studencką w Politechnice Poznańskiej, przed dokonaniem wpłaty, proszone są o kontakt z Dziekanatem (61 665 23 56) w celu ustalenia czy wpłata za legitymację (17 zł) jest konieczna.

Jednocześnie prosimy o jak najszybsze dokonywanie wpłaty (dowód wpłaty najlepiej złożyć wraz z dokumentami) tytułem opłaty za pierwszy semestr studiów w wysokości (dla I. i II. stopnia studiów): 1.600 zł (dla kierunku Transport) i 1650 zł (dla kierunku Mechanika i budowa maszyn) również na konto: 79 1090 1362 0000 0001 0343 7717 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań – na osobnym druku wpłaty (nie razem z opłatą za indeks i legitymację).

>>>>>>>>>> pobierz wzór opisu teczki  <<<<<<<<<<

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej