Strona główna
Strona główna » Organizacja studiów
Organizacja studiówbelka

Na Wydziale Inżynierii Transportu proces dydaktyczny prowadzony jest na dwóch kierunkach studiów: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport.

Studia na wybranym kierunku trwają 7 semestrów dla studiów inżynierskich. Nauka trwa wspólnie do 5. semestru. Od 6. semestru nauka odbywa się na wybranym przez studenta profilu dyplomowania. Studia I stopnia (inżynierskie) kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Absolwenci uzyskują tytuły zawodowe magistra inżyniera lub inżyniera określonego kierunku i danego profilu dyplomowania.

Wydział prowadzi również studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwające 4 lata, a także niestacjonarne II stopnia (magisterskie) trwające 2 lata. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość podjęcia nauki na 4-letnich dziennych studiach doktoranckich, które obejmują nowoczesne zagadnienia budowy oraz eksploatacji maszyn i systemów technicznych.

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej