Strona główna » Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych » Pracownicy » Piotr Okoniewicz » materiały dla studentów studiów stacjonarnych
belka

 

 Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Metaloznawstwo maszyn i pojazdów"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja do zajęć nr3: "Struktura i właściwości stopów stosowanych w konstrukcji pojazdów. Blachy karoseryjne" - pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Formatka sprawozdania  "Struktura i właściwości stopów stosowanych w konstrukcji pojazdów. Blachy karoseryjne" - pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Załącznik do tematu:  "Struktura i właściwości stopów stosowanych w konstrukcji pojazdów. Blachy karoseryjne" - pobierz

BLACHY KAROSERYJNE:

zachęcam do przeczytania: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3396/nowe-trendy-w-budowie-nadwozi.html

Na zajęciach zostanie przeprowadzone sprawdzenie wiedzy studenta
z zagadnień wyszczególnionych w instrukcji.

forma: pisemna, wejściówka, 3 pytania otwarte/opisowe.

Instrukcja do zajęć nr 2: "Ocena skutków odkształcenia plastycznego" pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Formatka sprawozdania:  "Ocena skutków odkształcenia plastycznego" pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Formularz z załącznikami dla:  "Ocena skutków odkształcenia plastycznego"

Załącznik nr 2 dla  "Ocena skutków odkształcenia plastycznego"

 

Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Materiały niemetalowe"

Termin cyklu tematycznego zajęć 02.11.2016-10.11.2016

Instrukcja do zajęć "Kompozyty na bazie osnowy żywicznej" - pobierz 

Formatka sprawozdania  "Kompozyty na bazie osnowy żywicznej" - pobierz

Termin cyklu tematycznego zajęć 14.11.2016 - 25.11.2016:

Instrukcja do zajęć "Kompozyty Al-Al2O3" - pobierz

Formatka sprawozdania  "Kompozyty Al-Al2O3" - pobierz 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na zajęciach zostanie przeprowadzone sprawdzenie wiedzy studenta
z zagadnień wyszczególnionych w instrukcji.

forma: pisemna, wejściówka, 3 pytania otwarte/opisowe.

aktualizacja dn. 22.09.2016 

  Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Metaloznawstwo z obróbką cieplną II"

Instrukcja do zajęć nr7: "Struktura i właściwości miedzi i jej stopów" - pobierz opublikowano dnia 03.12.2014

Formatka sprawozdania:  "Struktura i właściwości miedzi i jej stopów" - pobierz opublikowano dnia 03.12.2014

 Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Metaloznawstwo z obróbką cieplną I"

dla studentów kierunek: Transport i MiBM

Instrukcja do zajęć nr 2: "Struktura i właściwości stali w stanie dostawy - wykres Fe- Fe3C" pobierz opublikowano dnia 23.02.2016 

Formatka sprawozdania:  "Struktura i właściwości stali w stanie dostawy - wykres Fe- Fe3C" pobierz opublikowano dnia 23.02.2016


Instrukcja do zajęć nr 6: "Obróbka cieplna stali" pobierz opublikowano dnia 23.02.2016 

Formatka sprawozdania:  "Obróbka cieplna stali" pobierz opublikowano dnia 23.02.2016

Instrukcja do zajęć nr 6: "Metody oceny hartowności" pobierz opublikowano dnia 12.04.2015

Formatka sprawozdania:  "Metody oceny hartowności" - pobierz opublikowano dnia 12.04.2015

Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Metaloznawstwo z obróbką cieplną I"
dla studentów kierunek: MiBM i Transport semestr 2:

Instrukcja do zajęć nr 2: " Struktura stali  w stanie dostawy - wykres Fe-Fe3C" pobierz opublikowano dnia 27.02.2017

Formatka sprawozdania:  "Struktura stali  w stanie dostawy - wykres Fe-Fe3C" pobierz opublikowano dnia 27.02.2017

Na zajęciach zostanie przeprowadzone sprawdzenie wiedzy studenta
z zagadnień wyszczególnionych w instrukcji.

forma: pisemna, wejściówka, 3 pytania otwarte/opisowe.

aktualizacja dn. 27.02.2017.

Instrukcja do zajęć nr 5: "Obróbka cieplna stali" pobierz opublikowano dnia 27.02.2017 

Formatka sprawozdania:  "Obróbka cieplna stali" pobierz opublikowano dnia 27.02.2017

© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej